ArtArchitectureDesignPhotoFashion

 

VOKSENÅSEN, OSLO, NORGE / NORWAY / NORVEGE

Kultur og konferensehotellet.

wpe4.jpg (28295 octets)           wpe5.jpg (33735 octets)           wpe6.jpg (49720 octets)

Please click on the images to view them in bigger size. Copyright architecture, art and photos © 2000 The architects, the artists, Voksenåsen.

 

 

PRESENTATION

 

Voksenåsen - spesialisten på  konferanser. 76 rom - 106 senger, 7 konferansesaler maks. kapasitet 160 pers, 16 grupperom. Alle tekniske hjelpemidler.Konferansevert/-inner. 12 km fra Oslo sentrum. 30 mål naturtomt. Utendørs svømmebasseng

"Sveriges vackraste utsikt i Norge" sies det om Nasjonalgaven til det svenske folk. Høyere og flottere utsikt over Oslo finnes knapt.

Arrangementer som oftest finner sted på søndager kl. 1400, og varer 1-11/2 time. Forfattertræff, konserter, dans/bevegelse, samtaler. Denne serien presenterer vi også norske og svenske kunsthøgskoler, der sisteårsstudentene under tittelen "Flyveferdig" får eksponere seg. På disse arrangementene er huset åpent for alle interesserte.

_________________________________________

 

1. Kunst

Voksenåsens utstillinger

Voksenåsens utstillinger er i utvikling, og vi presenterer hvert år 5-6 vernissager, av svenske og norske nye og veletablerte kunstnere.

 

Voksenåsens faste utstilling

Voksenåsen har i sitt hus godt over 100 verker av norsk og svensk samtidskunst.

_________________________________________

 

2. Debatt

Debatt på Voksenåsen

Konferanser/seminarer; som regel i samarbeid med andre organisasjoner/institusjoner. Finner ofte sted fra fredag morgen til lørdag lunsj. Temaene skal fange opp aktuelle problemstillinger, av og til av det "smale» slaget og andre ganger med stor allmen interesse.

_________________________________________

 

3. Prosjekter

Dette er engagementer som ofte løper over lang tid, eller på andre måter går ut over de rammene som er nevnt ovenfor. Eksempler er SommerAkademi Voksenåsen, Historikerprosjektet (nevnt annet sted), Språk og kulturkurs for lærerstudenter fra Norden forøvrig, og andre.

_________________________________________

 

4. Bibliotek

Voksenåsens bibliotek er få circa 2500 bøker og i stadig utvikling. En meget godt oppdatert faktaavdeling er nå i ferd med å kompletteres med ytterligere svensk skjønnlitteratur.

_________________________________________

 

5. Støtte/stipendmuligheter

Det arrangeres et stort antall evenementer på Voksenåsen hvert år med støtte fra Voksenåsen. Dette er evenementer det er søkt støtte om, under den forutsetning at premissene er "ideelle", og at formålet tjener det svensk-norske samarbeidet. Støtte til slike tiltak kan en søke ved å få tilsendt Voksenåsens søknads-skjema. I tillegg disponerer Svensk-Norska Samarbetsfonden i Stockholm et større antall stipendier, som kan tildeles etter søknad til enkelt-personer eller grupper. Betingelsen er at formålet er å studere eller fordype seg i svensk-norske spørsmål. Stipendet kan gis til oppholdet på Voksenåsen, eller til reisebidrag. Søknadsskjema is ved henvendelse til Foreningen Norden, Stockholm, tif +00 46 8 50611300.

_________________________________________

 

How to visit Voksenåsen