ArtArchitectureDesignPhotoFashion

 

BJORN MOLIN, Painter

BjornMolinTivoli_lite.jpg (41851 octets)

Please click on the image to view it in bigger size. Copyright art and photo © 1998 Bjorn Molin

 

BIOGRAPHY

Utbildning:  Gedigen l�rotid p� Falu Konstgrafiska Verkstad,  3-�rig
utbildning p� Kyrkeruds FHSK, Bild & Form.

Utsmyckningar och offentliga arbeten: Bildsvit p� Beckers industrif�rg
AB i M�rsta, tillsammans med Jonas Holmstr�m 1996.

Representerad: Statens Konstr�d, G�teborgs Konstmuseum.Landstingen i
V�rmland, V�stmanland, Stockholm, Malm� m.fl.

Separatutst�llningar: H�fveruds Herrg�rd, Mellerud 1993, Galleri Gripen,
Karlstad 1996.

Samlingsutst�llningar: Falu konstgrafiska Verkstad, R�ttviks kulturhus
1991, "Replik", Fria Kulturcentrum, Karlstad 1993, "Tolv Bilder", Fria
Ku1turcentrum, Karlstad 1994, Silvenska Vi11an, S�ffle 1994, "Ung konst
i V�rmland", Storfors ku1turhus 1995, KKV-V�rmland p� Galleri Bergman
1996, "Blue", Fria Kulturcentrum p� Galleri Gripen 1997, Ett antal
sam1ingsutst�llningar p� Galleri Gripen sedan 1995. V�rmlands
Konstf�renings H�stsalong, V�rmlands museum sedan 1994.

Medlem i: V�rmlands Konstn�rsf�rbund sedan 1994, Fria Kultur Centrum
sedan 1993, Konstn�rernas Kollektivverkstad i V�rmland sedan 1996,
Gripengruppen sedan 1994.