ArtArchitectureDesignPhotoFashion

 

 

THOMAS CHRISTENSON, Painter

ThomasChriBaderska.jpg (26786 octets)

Please click on the image to view it in bigger size. Copyright art and photo � 1998 Thomas Christenson

 

 

BIOGRAPHY

KONSTN�RLIG UTBILDNING: Kyrkeruds folkh�gskola i �rj�ng, Bild och form
1991-94. Gerlesborgs skolan i
Bohusl�n, terminselev, plus f�rdjupnings �r 1994-97.

KONST INRIKTNING: Teckning och m�leri.
Naturen i f�rening med varelser fr�n djurriket med sitt ursprung i
fantasi eller verklighet.

VIKTIGA SAMLINGSUTST�LLNINGAR: V�rmlands l�ns h�stsalong 1996-97,
Galleri Anna H. Boaldstrand 1997,
Galleri Gripen Karlstad 1997.

MEDLEM I: V�rmlands Konstn�rsf�rbund, KKV, Fria kulturcentrum.