ArtArchitectureDesignPhotoFashion

 

CECILIA STIGEVIK, Painter

wpe1.jpg (13520 octets)          wpe3.jpg (21895 octets)          CeciliaStigVinglas_lite.jpg (46423 octets)

Please click on the images to view them in bigger size.

Copyright art and photos © 1998 Cecilia Stigevik

 

 

BIOGRAPHY

 

Konstn�rlig utbildning: Gustavus Primus M�larskola G�teborg 1980-82,
Kyrkeruds estetiska �rj�ng 1982-83, Gerlesborgsskolan, Stockholm 1983-85
och Gerlesborgsskolan i Bohusl�n om ansiktet f�r William de Geer.
Gerlesborgsskolan i Bohusl�n om yttre och inre portr�tt.
Bildterapikurser f�r Karin Szabo.

Stipendier: Svensk-Norska Samarbetsfonden F�reningen Nordens
Resestipendium f�r bes�k p� Kunstnerhuset Svolvaer, Norge.

Konstinriktning: M�leri och grafik.

Separatutst�llningar: ABF Torsby 1987, Konstfr�mjandet i Karlstad 1997.

Viktiga samnlingsutst�llningar: Grosskrotzenburg V�sttyskland 1985,
Galleri K Karlstad 1987, Konstfr�mjanldet Karlstad 1989, Pendel Karlstad
1992, Hyllplan Art Fair Stockholm 1993, Smedsby Konstakt 1993, Galleri
Gripen 1993. Ett flertal V�r- och H�stsalonger i Prostg�rdslag�r’n
Torsby, Ett flertal H�stsalonger p� V�rmlands Museum, V�rmlands l�ns
landstings vandringsutst�llning 1997.

Studieresor: Lofoten Norge 1986, -87, -88, -89

Representerad: Torsby kommun, Norra V�rmlands Konstf�rening, V�rmlands
l�ns landsting.

Medlem i: KRO, V�rmlands Konstn�rsf�rbund, KKV.