CARNEGIE, STOCKHOLM, SVERIGE / SWEDEN / SUÈDE   

 

CARNEGIE ART AWARD 1999

 

SYFTE

Carnegie Art Award har instiftats för att stödja framstående konstnärer i Norden och främja samtida måleri av högsta kvalitet.

Det årliga evenemanget, som hade premiär hösten 1998, har tre inslag: en utställning med utvalda verk som vandrar i Norden, en dokumentation av utställningen i bokform, priser till tre av utställningens konstnärer samt ett stipendium till en yngre konstnär.

____________________________________________________________

 

NOMINERING

Till Camegie Art Award 1999 har 27 personer, sakkunniga i nordiskt samtida måleri, vardera nominerat upp till fem av de enligt deras mening mest framstående nordiska konstnärerna av idag. De sakkunniga är representanter för konstmuseer och konstutbildningar i Norden, samt konstnärer, och kritiker. Carnegie Art Award vänder sig till konstnärer som är medborgare eller bosatta i ett nordiskt land. Konstnärer som tidigare har deltagit i utställningen Carnegie Art Award kan nomineras på nytt.

Vilka som ingår i nomineringsgruppen ar konfidentiellt fram till utgivandet av boken i vilken samtliga nominatörer erbjuds att omnämnas. Nomineringsgruppen utses för ett år.

Samtliga nominerade konstnärer har inbjudits att bidra med upp till fem konstverk inför valet av verk till Carnegie Art Award. Konstverken skall vara producerade under de senaste två åren.

År 1999 har 96 konstnärer nominerats varav 81 tackade ja till att deltaga. Samtliga 96 nominerade konstnärer behandlas konfidentiellt. Endast den grupp konstnärer som juryn har valt ut till att deltaga i utställningen Carnegie Art Award 1999 har offentliggjorts.

Juryn sammanträdde i slutet av juni 1999 och sammanställde, utifrån insända diabilder, den grupp om 27 konstnärer som finns representerade i årets utstalining. Juryn träffades åter i slutet av augusti 1999 för att bedöma originalverken och sammanställa konstutställningen. Under detta möte utsåg juryn även 1999 ärs pristagare och stipendiat.

____________________________________________________________

 

PRISET

Juryn har utsett tre pristagare och en stipendiat bland de verk som visas på utställningen. Carnegies pris om 500.000 svenska kronor gick 1999 till Rolf Hanson, Sverige, om 300.000 svenska kronor till Silja Rantanen, Finland ochom 200.000 svenska kronor till Clay Ketter, USA, bosatt i Sverige. Juryns stipendium om 50.000 svenska kronor till en yngre konstnär tilldelades Tal R, Danmark.

Pristagarna fick även en statyett, skulpterad i diabas av konstnären Jene Highstein, New York. Årets priser delades ut i samband med invigningen av utställningen på Kunstnernes Hus i Oslo den 15 oktober 1999.

____________________________________________________________

 

JURY 1998-2000

Juryn för Carnegie Art Award består av:

Museidirektör Tunla Arkio, Kiasma Nykytaiteen Museo/Museet för Nutidskonst, Helsingfors

Överintendent Olle Granath, Statens konstmuseer, Nationalmuseum, Stockholm

Museidirektör Lars Nittve, Tate Gallery of Modern Art, London (ordförande)

Konsthallschef Bera Nordal, Malmö Konsthall, Malmö

Museidirektör Åsmund Thorkildsen, Astrup Fearnicy Museet for Moderne Kunst, Oslo

Juryns sammansättning är av avgörande betydelse och dess ledamöter väljs i första hand efter kompetens, gärna med representation från flera nordiska länder. Juryn utses normalt för en treårsperiod. Projektledaren ar juryns ständige sekreterare, utan rösträtt.

____________________________________________________________

 

CARNEGIE INITIATIVTAGARE TILL CARNEGIE ART AWARD

Namnet Carnegie introducerades i svenskt näringsliv redan år 1803, då den skotske adelsmannen David Carnegie tillsammans med en svensk partner bildade D. Carnegie & Co i Göteborg. Firman utvecklades till Göteborgs största handelshus och rederi. Efter hand blev socker och porter ledande produkter. Efter sekelskiftet inriktades verksamheten mot finansmarknaden. Bankirfirman Langenskiöld förvärvades på 1960-talet och bytte senare namn till Carnegie.

Carnegie är idag en ledande nordisk investmentbank med affärsområdena värdepappershandel, corporate finance och kapitalförvaltning. Carnegie är verksamt i sju länder och har cirka 600 anställda.

Det är Carnegies förhoppning att Carnegie Art Award skall bidra till en ökad nordisk samhörighet och ge uttryck för nordisk kvalitet och kreativitet Målsättningen är att genom ett långsiktigt engagemang göra nordiskt samtida måleri av högsta kvalitet tillgängligt för den konstintresserade allmänheten och därmed stödja och stimulera konstnärer i Norden.

____________________________________________________________

 

DELTAGANDE KONSTNÄRER

Kjell Anderson, Sverige Hell Hiltunen, Finland

Claus Carstensen, Danmark Steinar Jakobsen, Norge

Jesper Christiansen, Danmark Clay Ketter, USA/Sverige

Lena Cronqvist, Sverige Jukka Korkeila, Finland

A K Dolven, Norge Matti Kujasalo, Finland

Cecilia Edefaik, Sverige Matts Leiderstam, Sverige

Guörún Einarsdóttir, Island Arvid J. Pettersen, Norge

Michael Elmgreen & Ingar Dragset, Danmark/Norge Tarja Pitkänen-Walter, Finland

Hilmar Fredriksen, Norge Tal R, Danmark

Helgi borgils Frijö6nsson, Island  Silja Rantanen, Finland

Anne-Karin Furunes, Norge Anna Retulainen, Finland

Georg Guöni, Island Janne Räisänen, Finland

Rolf Hanson, Sverige Anssi Törrönen, Finland

____________________________________________________________

 

KONSTUTSTÄLLNINGEN

Carnegie Art Award - Nordic Painting 1999 invigdes lördagen den 15 oktober på Kunstnernes Hus i Oslo. Utställningen öppnades av HM Drotming Sonja som också delade ut årets Carnegiepriser.

Utställningen med samtida nordiskt måleri är öppen för allmänheten utan inträdesavgift i samtliga länder. Konstnärerna kan om de så önskar sälja sina verk under utställningens gång.

Utställningen består av 56 verk och visas enligt följande schema:

Kunstnernes Hus, Oslo, 16/10 - 4/11, 1999

Amos Andersons Konstmuseum, Helsingfors, 12/11-28/11, 1999

Sophienholm, Lyngby/Köpenhamn, 14/12 1999-9/1, 2000

Konstakademien, Stockholm, 21/1 - 13/2, 2000

Ustasafn Reykjavikur, Kjarvalsstaöir, Reykjavik 4/3-2/4,2000

Barbican Art Gallery, London 20/4-21/5,2000

____________________________________________________________

 

BOKEN

Utstälningen dokumenteras även i en bok om cirka 200 sidor som färdigställdes till invigningen av utställningen Carnegie Art Award 1999 i Oslo. 1 denna bok finns utställningens samtliga verk reproducerade i färg, konstnärernas biografier och bibliografier samt intervjuer med årets pristagare och stipendiat. Boken finns tillgänglig vid samtliga utstälningar för Carnegie Art Award 1999 under utstäikingstiden. Boken säljs även genom konstbokhandeln Konst-ig, Stockholm (rel.+46 8 508315 18). Ansvarig för den grafiska formgivningen av boken är Lars Hall, art director, Stockholm och redaktör är Ulrika Levén, intendent Camegie Art Award.

____________________________________________________________

 

JURY 1998 - 2000

Ordförande:

Lars Nittve

Museidirektör för Tate Gallery of Modern Art, London.

Lars Nittve föddes i Stockholm 1953. Mellan åren 1978-85 undervisade Nittve i konsthistoria vid Stockholms universitet Nittve har varit konstkritiker på.Svenska Dagbladet, Stockholm och Artforum, New York. 1986 blev han 1:e intendent på Moderna Museet i Stockholm och var mellan 1990-1995 chef för Rooseum i Malmö. I juli 1995 tillträdde Nittve som museidirektör för Louisiana Museum for Moderne Kunst, Humlebæk i Danmark. Sedan september 1998 är Nittve museidirektör för Tate Gallery of Modern Art som öppnar i London år 2000. Lars Nittve har varit intendent för ett stort antal betydande utställningar, juryinedlem för internationella konstpriser, och publicerat ett flertal konstböcker och artiklar i tidskrifter och kataloger i Sverige och utomlands.

 

Ledamöter:

Tuula Arkio

Museidirektör för Kiasma, Nykytaiteen Musco/Museet för Nutidskonst, Helsingfors.

Tuula Arkio föddes i Helsingfors 1943. Mellan åren 1962 och1968 bedrev hon studier i konsthistoria som resulterade 1 en magisterexamen i konsthistoria vid Helsingfors universitet, 1968. Arkio har varit assistent vid Gallen-Kallela Museum och institutionen för konsthistoria, Helsingfors universitet, 1962-1968, intendent på Ateneum (Finlands nationalmuseum) 1968-70, chefsintendent 1970-80 och biträdande chef 1985-90. Tuula Arkio är sedan den 1 september 1990 museidirektör för Museet för Nutidskonst, Kiasma i Helsingfors. Hon har även varit intendent för ett flertal utställningar, bl a de stora internationella utställningarna ARS 83 och ARS 95 i Helsingfors och har flera förtroendeuppdrag inom konst- och museiområdet i Finland.

 

Olle Granath

Överintendent för Statens konstmuseer och chef för Nationalmuseum, Stockholm.

Olle Granath föddes i Borås 1940.1966 tog han en Fil kand examen i konsthistoria och estetik. Mellan åren 1964 och 1979 var Granath konstkritiker på Dagens Nyheter och mellan åren 1965 och 1968, chefredaktör och ansvarig utgivare för Konstrevy. Granath arbetade som biträdande lärare vid Kungl Konsthögskolan 1967~9, var museidirektör och chef för Moderna museet 1980-89 och är överintendent vid Statens konstmuseer och chef för Nationalmuseum sedan 1989. Han är även hedersledamot av Konstakademien sedan 1988. Olle Granath har gett ut bl a Svensk konst efter 1945 (1975) (ny upplaga Ett annatilus 1985), Utblickar över konst och konstnarer (1979), Ofle Kåks - ett konstriars portratt (1980), Per Kirkeby (1990) och Slutbok(1991).

 

Bera Nordal

Chef för Malmö Konsthall.

Bera Nordal föddes i Reykjavik 1954. Hon bedrev studier i konstvetenskap vid Lunds universitet som resulterade i en Fil kand examen 1977 och fortsatte sedan sina studier i konstvetenskap vid Courtauld Institute of Art i London. 1979 tog hon en Mastergrad. Bera Nordal bedrev doktorsstudier vid samma universitet fram till 1982. Från 1982 till 1987 var Nordal intendent på Nationalgalleriet i Reykjavik och från 1987 till 1997, museidirektör för Nationalgalleriet i Reykjavik. Sedan den 1 maj1997 är hon chef för Malmö Konsthall. Bera Nordal har varit intendent för ett stort antal utställningar på Nationalgalleriet i Reykjavik och på Malmö Konsthall. Hon har också representerat Island i olika internationella sammanhang inom konst- och museiområdet och haft flera förtroendeuppdrag.

 

Asmund Thorkildsen

Museidirektör för Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Oslo.

Åsmund Thorklldsen föddes i Drammen 1954. Han studerade konsthistoria vid Oslo universitet och tog en Mag Art examen 1983. Thorkildsen är konstkritiker på Drammens Tidene/Buskeruds Blad sedan 1985 och var mellan 1986 och 1987 även konstkritiker på Morgenbladet. Thorklldsen undervisar sedan 1987 i nyare konst och konstteori vid Oslo universitet Samt vid konsthögskolorna i Oslo, Bergen och Trondheim. 1988- 1999 har Åsmund Thorkiidsen varit chef för Kunsmernes Hus i Oslo och har där ansvarat för ett stort antal utställningar. Sedan 1 oktober 1999 är han direktör för Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst i Oslo. Han har varit intendent för bl a Olympiasamlingen 94 i Lillehammer 1992-94 och for avgångsutstälningen på Statens Kunstakademi, Oslo 1996. Sedan början av 1998 innehar Thorkildsen en professur IIi konstteori vid Statens Håndverks og Kunstindustriskole. Åsmund Thorkildsen har varit ledamot/jurymedlem för olika norska konstinstitutioner och har skrivit ett flertal artiklar i böcker, tidskrifter och kataloger.

____________________________________________________________

 

PRISTAGARNA 1999

Rolf Hanson

Rolf Hanson är född 1953 i Malmö, Sverige och bosatt i Stockholm. 1974-79 studerade han vid Konsthögskolan i Stockholm och 1982-83 innehade han ateljéstipendiet vid P.S.1 i New York. Hanson hade 1985 en separatutställning på Moderna Museet och blev snabbt en av de ledande konstnärerna i sin generation. 1988 representerade han Sverige vid biennalen i Venedig. 1995 hade han en Stor separatutställning på Rooseum i Malmö och 1998 en på Kunsthalle Düsseldorf Hans måleri har sina rötter i en nordisk lands kaps tradition och i hans av färg mättade målningar möter betraktaren ett organiskt färgsprakande landskap där under de senaste åren figurativa element, som hus och byggnader, börjat träda fram ur en tidigare vild natur.

 

Silja Rantanen

Silja Rantanen är född 1956 i Helsingfors, Finland och bosatt i Helsingfors. Hon studerade vid Konstakademien i Helsingfors mellan 1976-80. En gemensam nämnare i Silja Rantanens samtliga verk är ruinmet och rdmsligheten. Uttrycksmässigt arbetar hon i mötet mellan det två- och tredimensionella och överför i sina målningar rummets tredimensionalitet till måleriets tvådimensionalitet. 1 hennes mentala minneskartor bearbetas både rums- och färgupplevelser från olika platser hon besökt.

 

Clay Ketter

Clay Ketter är född 1961 i Brunswick, Maine, USA och bosatt i Lilla Uppåkra, Sverige. Mellan 1980-85 studerade han vid State University of New York, Purchase Center for the Arts. Med ett förflutet som både snickare och konstnär i såväl USA som Sverige har Clay Ketter i sitt konstnärskap på ett pragmatiskt Sätt kombinerat dessa två erfarenheter. Hans väggmålningar - som verkligen ger ordet en ny innebörd - kombinerar måleri med såväl skulptur som arkitektur men handlar ändå i första hand om måleri.

 

Tal R

Tal R är född 1967 i Tel Aviv, Israel och bosatt i Köpenhamn. Sedan 1994 går han på Konstakademien i Köpenhamn. I sina expressiva målningar täcker han bildytan med motiv ur vardagallvet, och hans direkta omgivning är både källan och kontexten för hans verk. I hans målningar - där man kan associera till såväl Cobra som Matisse - vävs fragment av hans dagliga liv, vänner, musik, och allt annat som kan ingå i vardagen, samman. 1 installationer blandar han ofta målningar med snapshots, teckningar, texter och textiler som fyller rummet och där de olika delarna kommunicerar både sinsemellan och med betraktaren.

____________________________________________________________

 

PRISTAGARE I CARNEGIE ART AWARD NORDIC PAINTING 1999

JURYNS MOTIVERING

 

Rolf Hanson

Rolf Hanson får Carnegies pris på 500 000 svenska kronor för att han - återigen - i en ny svit målningar gör det nästan omöjliga: Mitt i den mest slitna av konstnärliga genrer - "figurativt oljemåleri" - skapar han verk som känns flillkontligt samtida och därtill ytterst angelägna. Han bearbetar, knådar och pressar traditionen till det yttersta - det är som om själva bildytan flämtar efter den samtidigt intensiva och kärieksflllla behandlingen - och utvinner verk med en unik energi och skönhet.

 

Silja Rantanen

Silja Rantanen får Carnegies pris på 300 000 svenska kronor för att hon utforskar och dryftar det konceptuella och det kulturella och förenar det med den måleriska traditionen, som hon därmed utvecklar. Hennes intresse för den kultur människan skapat, framför allt arkitektoniska element, är en central faktor i hela hennes produktion. Linjer, plan och kombinationer blir element som ger upphov till rum, tankar och känslor. Rantanen har en fenomenal förmåga att diskutera dessa ämnen med måleriets medel.

 

Clay Ketter

Clay Ketter får Carnegies pris på 200 000 svenska kronor för att han på ett friskt och oemotståndligt sätt har visat att målningar är målade. 1 sina bilder där han använder byggnadsmålarens material och tillvägagångssätt kan man se att han fiallständigt behärskar finkonstens koder, sådana de formulerades av 1940- och 50-talets stora konstnärer. Det är Ketters stora förtjänst att han med humor och överblick visar oss att måleriets värde ligger rakt framför oss, i betraktandet av det vardagliga.

 

TalR

Juryn har tilldelat Tal R stipendiet på 50 000 svenska kronor till en yngre konstnär för sitt mycket personliga Sätt att förnya måleriet i vår tid. Hans verk är storslagna i sin kärva enkelhet där kraftiga penseldrag och starka, saftiga färger dominerar. De är fulla av lekfllllhet och sprudlande kraft där inga regler gäller. Detta är ett måleri som andas skaparglädje och fantastik men när vi känner efter, reflekterar det en stark underliggande spänning av kaos och förvirring.

 

 

jordan retro 13 jordan 11 christian louboutin uk moncler michael kors purses jordans for sale louis vuitton bags doudoune moncler mulberry uk north face nike air max mulberry purses michael kors outlet jordan 11 mulberry purses cheap uggs jordan 4 mulberry purses louis vuitton bags michael kors uk louis vuitton handbags jordan retro 4 christian louboutin uk uggs outlet louis vuitton pas cher doudoune moncler femme jordan 11 air jordan 11 moncler pas cher jordan retro 4