ArtArchitectureDesignPhotoFashion

 

JAN DAHLQVIST, Painter, Digital artist

jdahlqvist_p.jpg (5037 bytes)  jdahlqvist_horon.jpg (20074 bytes)  jdahlqvist_flyg.jpg (20519 bytes)  jdahlqvist_rain.jpg (25299 bytes)  jdahlqvist_bapans.jpg (27918 bytes)  jdahlqvist_flirt.jpg (29976 bytes)  jdahlqvist_aptit.jpg (31454 bytes)  jdahlqvist_intheforest.jpg (42169 bytes)

jdahlqvist_acampsite.jpg (43067 bytes)  jdahlqvist_stigen.jpg (122309 bytes)  jdahlqvist_playgr.jpg (30254 bytes)  jdahlqvist_conclu.jpg (36239 bytes)  jdahlqvist_down.jpg (42183 bytes)

jdahlqvist_gestalt.jpg (111378 bytes)  jdahlqvist_golen.jpg (112562 bytes)  jdahlqvist_guide.jpg (71251 bytes)  jdahlqvist_jakob.jpg (92529 bytes)  jdahlqvist_longing.jpg (47365 bytes)  jdahlqvist_plock.jpg (87882 bytes)

Please click on the images to view them in bigger size. Copyright art and photos © 2001 Jan Dahlqvist

 

 

BIOGRAPHY

Född 1955, SverigeUTBILDNING (Education)

Gustavus Primus Målarskola, Göteborg, 1976-78

Hovedskous Målarskola, grafik, Göteborg, 1978-81


SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR ( Groupshows)

10 Grafiker, Galleri Majnabbe, Göteborg, 1980

Grafiktriennalen, Malmö, 1983

Grafiska Variationer, Konsthallen, Göteborg, 1983

1984, Målarbrigaden Solen, Konsthallen, Göteborg, 1984

Inbjudna grafiker, Galleri 54; Göteborg, 1986

Ateljeföreningen Kanten, Galleri Majnabbe, Göteborg 1987

Grafiktriennalen, Göteborgs konstmuseum, 1991

Romantik 93, Mölnlycke kulturhus, 1993

Liljevalchs Vårsalong, Stockholm 1995

Ateljeföreningen Kanten 15 år, Slottet, Partille, 1996

Drömmar, vandringsutställning, Älvsborgs Länsmuseum, 1999-2000

Brytningstid, Galleri Koch, Stenungsund, 1999

Urval Majorna, Galleri Majnabbe, Göteborg, 1999


SEPARATUTSTÄLLNINGAR (Soloshows)

Tvåkant, Konstfrämjandet, Göteborg, 1987

Tvåkant, Konstnärshuset, Varberg, 1988

Tvåkant, Stadshuskuben, Falkenberg, 1988

Galleri Janus, Arvika, 1990

Galleri Koch, Stenungsund, 1991

Göteborgs Konstförening, Göteborg 1991

Galleri Majnabbe,1993, Göteborg

Galleri Nordens bilder, Kungälv, 1994

Stadsgalleriet, Halmstad, 1995

Galleri Odinslund, Bollebygd, 1995

Galleri 33, Göteborg, 1996

Bildgalleriet, Varberg, 1998

Forsviks Industrimuseum, Forsvik, 1998

Galleri Nordens Bilder, Kungälv, 1999

Konstfrämjandet, Göteborg, 1999

Konstrummet, Dalsjöfors Bibliotek, 2000

Falköpings Kulturhus, "Under ytan" 2000

Galleri Majnabbe, Göteborg, 2001


REPRESENTERAD (Represented)

Statens Konstråd

Göteborgs konstmuseum

Göteborgs kulturnämnd

Landsting och kommuner

STIPENDIER (Scholarship)

Bildkonstnärsfonden 1984, 1986, 1989, 1994, 1995

Göteborgs Kulturstipendium 1993

BUS stipendium 1993

 

MEDLEM I  (Memberships)

Ateljéföreningen Kanten

K R O

Grafik i Väst

Göteborgs konstnärsklubb

Ramverket

 

________________________________________

PRESS:


Galleri Majnabbe,Göteborg, 1993

Endast delvis känner jag igen föremål som Jan Dahlqvist målar, men det stör mig inte.
Vad jag möter är en ovanligt stark och homogen utställning.
Det är inte ofta jag erfar ett sådant tryck från väggarna.

Inom de abstraktionens ramar konstnären ställt upp för sig och inom vilka han ständigt och rikt varierar sina temata, utspelas dramer och sker förskjutningar av händelseförlopp, som inte verkar kunna hejdas eller påverkas.
Dukarna och litografierna sprängs av formers inbördes samtal och kraftmätningar i belysningsmässigt fängslande rumsgestaltningar.

Det finns vid sidan av illusionism och marmoreringseffekter en renassansens klarhet i Jan Dahlqvists målningar, som hade han utgått från Uccellos bildsvit i Urbino om den profanerade oblaten. Dennas pregnans och delvis heta färg förenar Dahlqvist med ett nutida, kubistiskt och personligt formspråk.
Till detta kopplar jag ett centraleuropeiskt, drömskt undermedvetet a la Nemes, stegrat in mot ett spänningstillstånd av mörk oro och tonal livskraft.

Det hela är imponerande och mycket vackert.

Lennart Didoff, Göteborgs-Posten, 27 mars 1993Galleri Odinslund, Bollebygd, 1994

Modernist med rötter hos de gamla mästarna

Det vilar något välbekant över göteborgaren Jan Dahlqvists målningar. Jag känner mig hemmastadd i dem fast jag aldrig har sett dem förr.

Det är lätt att komma att tänka på Braque och Picasso och deras kubistiska övningar med sönderdelade musikinstrument, eller kanske snarare Fernand Legers mekaniska värld.
Här finns ocksa inslag som associerar till surrealisterna.

Ja, nog har Jan Dahlqvist hela modernismen i ryggen när han bygger upp sin bildvärld. Men han plagierar inte utan släpper sin egen fantasi lös. Han lånar friskt ur konsthistorien men skapar av detta en egen, personlig och mycket medvetet genomförd stil.

Innehållet är inte planerat fran början. Tankar och associationer får komma flygande medan han arbetar.
Däremot är han noga med att uttrycket ska vara distinkt - det luddigt obestämda är inte hans stil.
Det är rytm och rörelse i målningarna: man får ett intryck av maskiner och hjul i arbete, en pendel som svänger, en sträng som vibrerar. Men balansen är perfekt avvägd, som hos urverket i en klocka. Detsamma gäller färgskalan som är återhallet raffinerad, dov men ända med en frisk klarhet i klangen.

Om formen är modernistisk för färgen och den noggranna ytbehandlingen, särskilt i de små vaxpolerade gouacherna närmast tankarna till de gamla mästarna.

JAN DAHLQVIST är ursprungligen grafiker, utbildad på grafiklinjen vid Hovedskous målarskola, där han själv var lärare under åren 90-93.
Numera arbetar han dock så gott som uteslutande med måleri.

På utställningen i Bollebygd visar han oljemålningar, akvareller, gouacher och några serigrafier.

INGER LANDSTRÖM, Borås Tidning, 21 sept 1995


Stadsgalleriet, Halmstad, 1995

Rent personligt

JAN DAHLQVISTS målningar har inte sällan en yttre tematisk likhet. Det är en ytterst personlig konst med rena geometriska former som överlappar varandra i ett intrikat spel och en färghållning som är dov med en sorgmodig klang.
Hans motiv har rötter i kubismens och futurismens inneliggande geometri.

Min favorit är den monumentala målningen "Lekplats" som består av lösdrivna fragment av former. Denna bild har en ytterst komplicerad uppbyggnad. Formerna är flätade i ett mönster som antyder många skikt och rum. Volymen har delvis splittrats i olika plan. Motivunderlaget får en lyrisk och musikalisk underton genom en notation om rytm tyngd, lätthet och klangfläckar. Det svävar en underlig, gåtfull poesi över denna målning. Den skapar en egendomlig spänning mellan yta och djup.

Jag associerar såväl till Georges Braque och Jacques Villon. Dahlqvists målningar påminner om kubisternas bildbyggnad: dess klassiskt klara arkitektur, dess logik och behärskning, som inte accepterar något av oklarhet och tillfällighet i den slutliga bilden.
De mycket lätt insatta skuggningarna tillåter endast en knappt fornimbara känsla av avstånd mellan planen.
Kompositionens utgångspunkt och slutmål är således dukens plana yta och på den läggs överskärande ett antal andra ytor av olika färg, form och mönstring.
Linjerna fräts ibland ut och öppnar passager till angränsande plan. Han har så att säga plockat sönder verkligheten i dess enskilda rymdgeometriska beståndsdelar och byggt upp en ny verklighet, som är bildens.

De många gånger märkliga sammanställningarna av figurer och abstrakta former visar inte sällan på en gåtfull och splittrad bildvärld.
Dahlqvist arbetar med målningens två dimensioner: fornekande att det finns något verkligt rumsdjup i formerna eller bakom dukytan. Hans bilder rymmer en sådant flöde av olika former att de nästan spränger sönder sig själva av inre konflikter och motsättningar. Bildrummet är mycket trångt. Konsekvent och ihärdigt ger han motiven en strikt lagbunden form i en kolorit av strängt, asketiskt dunkel.

Jan Dahlqvists lyckas forläna sina målningar ett klassiskt drag och inte minst en utsökt elegans och känslighet som gör att man kan betrakta dem länge.

JÖRGEN KLINTHAGE, Hallands Nyheter, 8 mars 1995Konstrummet, Dalsjöfors Bibliotek, 2000

VRIDNA PERSPEKTIV

Etiketteringar ställer sig ofta i vägen för ögat och sinnenas associationer. Inför Göteborgskonstnären Jan Dahlqvist, f. 1955, är det lika lätt att halka in på Nemes och liknande förebilder och tänka sig ett avbildande eller föreställande element, ett slags drömmaskinerier, men ett sådant synsätt avvisar Dahlqvist och betonar att hans bilder numera växer fram helt intuitivt, oftast under arbetets gång.
Han vill hellre se sina bilder som en ytans musik. Och visst, först då man ser deras element i termer av rytm, ljus, proportion, intensitet, klang, samspel, och rörliga förlopp blir de riktigt intressanta.

Plötsligt befinner han sig i en spännande och stolt svensk tradition, tyvärr orättvist glömd, där pionjärer som Viking Eggelind. Bengt O Österblom, Knut Lundström, Otto G Carlsund och Viking Dahl drastiskt bröt med all provinsialism och med ens skapade världskonst på traditionslinjen Kandinsky, Leger och Klee.

Först när denna tanke slår mig "ser" jag den mättade djärvheten i hans färgackord, klara men nästan aldrig i helt rena kulörer. Jag ser hans finurliga lek med perspektivet, hur han ofta skapar "omöjliga figurer", och samtidigt lättar den ena bilden efter den andra ankar på ett sätt som jag egentligen uppfattar som djupt osvenskt.

Här finns en bildskapandets intelligens som går hand i hand med ren lust och lekfull glädje. Att gå djupare in i detta måleri skulle nästan fordra en Gunnar Ekelöfs prosa.
Prosa ja, eller rätt stram musik. Det finns inga poetiska eller "surrealistiska" eller exalterade överdrifter bara en berättande och fabulerande upptackarglädje, lite av sydamerikansk "magisk realism". Detta egentligen klassiska drag och den utomordentliga, lite 20-talsaktiga färgkänslan ställer Dahlqvists måleri i spännande kontrast till den lite oansenliga lokalen och den anspråkslösa presentationen.
Motsättningen skapar en overklig, nästan metafysisk känsla.

Hans drivna oljemåleri och verken i blandteknik eller akvarell/gouache i all ära. För mig ter sig hans helt suveräna digigrafier mest omvälvande och nya.
Begreppet är hans eget, en nykonstruktion på mönstret litografi/serigrafi som helt enkelt säger att det är fråga om datorbearbetade (och billiga) tryck.
De bevarar all särprägel i hans måleri men bjuder därtill på en finslipning av strukturen och en möjlighet att så att säga flytta ut bilden i naturen som virtuost tas till vara.
Se på en liten bild som Lägerplats (13x15 cm) som genom att sammanföras med ett naturfoto far helt nya proportioner och tolkningsmöjligheter. Bilden slår upp fönster mot helt nya världar, och fantasin tycks ständigt finna nya infallsvinklar.

Genom att pa något sätt kliva förbi hela konkretismen tillbaka till själva källan, den fria, intuitiva fantasin tycks mig Dahlqvists konst nå en frisk, överflödande rik mångtydighet. För min egen bildsyn är hans konst rena rama fyndet.

Rolf Haglund, Borås tidning, 26 feb, 2000