ArtArchitectureDesignPhotoFashion

 

MONICA SAND, Artist

wpe1.jpg (9821 octets)                                  torn.jpg (10315 octets)    gl5941 octets)    chiplayout(11939 octets)

wpe4.jpg (6760 octets)    crystal2.jpg (7592 octets)    wpe7.jpg (12530 octets)    msandlightorgan.jpg (17854 octets)    msandblue2.jpg (21465 octets)    msandblue.jpg (49114 octets)

Please click on the images to view them in bigger size. Copyright art and photo © 1997 Monica Sand

 

 BIOGRAPHY

Since 1992 Monica Sand has worked to give artistic interpretations of research in physics. To be able to do that she has co-operated with scientists at CERN, Geneva and the universities in Gothenburg, Stockholm and Linköping in Sweden. In her art she is using materials especially made for experiments in elementary particle physics. She is also inspired by results from research and studies the scientific working process compared to the artistic process. This has resulted in several exhibitions (installations) and sculptures which shows her interpretation of physics.

Born 1958

Art education: University of Gothenburg, Department of Design and Crafts, 1985-91

Honorary Doctor of Technology, Chalmers Technical University, Gothenburg, Sweden. 1999

Installations and works with dancers:

"Isolation" landscape sculpture in stone and video, Eksjö 1988.

"No mans land" Gallery Grad, Göteborg 1989

"From India to Mars" Konsthallen, Göteborg and Konsthall Alka, Linköping 1991

"A Manifesto" Cafe Norrlands Nation, Göteborg, 1991

WORKS WITH STARTING POINT IN PHYSICS RESEARCH:

Co-operation with CERN (laboratory for elementary particle research, Geneva, Switzerland):

"Traces de Gargamelle" Sculpture placed at the museum at CERN Geneva 1992.

"Guides Lumières" The Swedish Pavilion, The World Exhibition, Seville 1992.

Material from the UA2-experiment at CERN. Wavelength shifters, scintillators and lightguides:

"Traces"
Gallery Forum, Stockholm 1994

"Passing Light" Gallery Ars Nova, Göteborg 1995

"Platsen" The House of Culture, Stockholm 1995

"Green Passage" and "Blue" Hulebäcksskolan, Mölnlycke 1995.

"To Capture Light" Kalmar Museum of Art 1996"Entrance" Installation at Sollentunamässan 1995.

"Silicon" Co-operation with Linköping university: Quantum-mechanical calculations & scanning tunnelling microscopy:

Gallery RIX and Linköping university 1997.
Göteborg Museum of Art nov 97-jan-98
New Forms in Ronneby

Co-operation with Chalmers University of Technology, Göteborg:

"Light Organ"
Sculpture which shows cosmic rays 1997Co-operation with Fysikum, Stockholm university: "MUON"

A project for The Capital of Culture, Stockholm 1998 with a poet and a composer.

Challenge Trophy" Linköping University (among 10 universities) 1999

"Acting Physics" at the Royal Technical Highschool in Stockholm


selections of Talks about Art&Physics:

CERN, Geneva, Switzerland 1992

The Academy of Art, Stockholm 1994

The Academy of Science, Stockholm 1995

Industrial Microelectronics Centre 1997

Linköping university and Gallery RIX, Linköping 1997

Göteborg Mueseum of Art 1998

Sculptures in public:

CERN, Geneva

The new Physics building, Linköping

Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke

Chalmers University of Tehnology, Göteborg

Campus Norrköping


BIOGRAFI

 

Sedan 1992 har Monica Sand, arbetat med att ge en konstnärlig tolkning av fysik. För att kunna göra det har hon samarbetat med forskare på CERN, Geneve, Chalmers, Göteborg, Stockholms universitet, Linköpings universitet. I sin konst har hon använt material som är speciellt gjorda för experiment i partikelfysik och även försökt sätta sig in i processer och arbetsmetoder inom den moderna fysiken. Hon har även i sina senaste arbeten använt vetenskapliga detektorer på samma sätt som i fysikexperiment.

född 58

Utbildning:

85-91 Konstindustriskolan, Inredningsarkitektur, Göteborg

Utsedd till Teknologie Hedersdoktor vid Chalmers Tekniska Högskola 1999

Samarbeten:

88 "Isolation" landskapsskulptur i sten, videofilm

89 "Ingenmansland" Galleri grad, Göteborg

91 "Från Indien till Mars" Konsthallen Göteborg, Konsthall Alka, Linköping

91 "ett manifest" Cafe Norrlands Nation, Göteborg

ARBETEN MED UTGÅNGSPUNKT I FYSIKFORSKNING

92 Projektanställning CERN (Partikelfysiklab, Genève)

92 "Guides Lumières" Svenska Paviljongen, Sevilla

92 "Traces de Gargamelle" CERNs museigård, Genève

94 "SPÅR" Galleri Forum, Stockholm

95 "Passerat Ljus" Galleri ARS NOVA, Göteborg

95 "Platsen" Kulturhuset, Stockholm (29/3)

95 "Inträde" SACOs utbildningsmässa, Sollentunamässan

95 "Blå gestalter" och "Grön passage" Hulebäcksskolan, Mölnlycke

96-97 "Att fånga ljus-ett spårarbete" Kalmar Konstmuseum,Underjordiska Konstlabyrinten

97-99 "Kisel" RIX Galleriet, Universitetet i Linköping, Göteborgs Konstmuseum, Nya Former, Ronneby

98 "Kosmisk strålning pågår" Gamla Gasverket, Stockholm Kulturhuvudstad-98

99 Vandringspris för Teknikåttan 1999, Linköpings universitet

Pågående: Fysikens Rum visas på KTH, Stockholm från hösten 99

Föreläsningar om konst&fysik:

92 CERN Genève 11/12

94 Konstakademien, Stockholm 30/11

95 Vetenskapsakademien Naturvetardagen 20/3

95 Utbildningsmässa SACO 14-17/11 (Sollentuna)

96 Hulebäcksskolan,Mölnlycke 29/9

97 Industriellt Mikroelektronikcenter (IMC) 17/1

98 Göteborgs Konstmuseum 18/11

Arkitektur Chalmers 7/5

Manne Siegbahnlaboratoriet 3/6

Representerad

CERN, Genève

Statens Konstråd

Nya Fysikhuset Linköping

Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke

Chalmers Tekniska högskola

Linköpings kommun

Göteborgs Kulturnämnd

Campus Norrköping