ArtArchitectureDesignPhotoFashion

 

TAKIS KOZOKOS, Sculptor

tkozokos_p.jpg (125983 bytes)    tkozokos_4.jpg (209738 bytes)    tkozokos_3.jpg (180329 bytes)    tkozokos_5.jpg (55368 bytes)    tkozokos_6A.jpg (99881 bytes)    tkozokos_10.jpg (45329 bytes)    tkozokos_2.jpg (179748 bytes)    tkozokos_8.jpg (116743 bytes)    tkozokos_1.jpg (143130 bytes)    tkozokos_7.jpg (132704 bytes)   

tkozokos_9.jpg (178174 bytes)    tkozokos_11.jpg (61998 bytes)                               

Please click on the images to view them in bigger size. Copyright art and photos © 2002-2005 Takis Kozokos